Waarom wordt over de uitbetaling van mijn royalty wel of geen omzetbelasting (BTW) berekend?

Als ontvanger van royalty’s voor audioboeken of aanverwante diensten kun je te maken te krijgen met omzetbelasting (ook wel BTW genoemd).

Of je te maken hebt met omzetbelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Hieronder worden een aantal situaties uitgewerkt aan de hand waarvan je kunt bepalen of je te maken hebt met omzetbelasting op de aan jou uitbetaalde royalty’s.

Je bent de auteur en eigenaar van het auteursrecht op het luisterboek.

Als schrijver/auteur van een boek ben je vrijgesteld van omzetbelasting.

Over de uitbetaalde royalty’s wordt geen omzetbelasting berekend en deze hoef je dus ook niet af te dragen aan de Belastingdienst.

Je bent een Nederlandse uitgeverij die beschikt over het eigendom van het auteursrecht.

Als uitgeverij kun je geen beroep doen op de vrijstelling omzetbelasting voor auteurs/schrijvers. Op de uitbetaalde royalty’s wordt 21% (tarief 2018) omzetbelasting berekend.

Je dient de berekende omzetbelasting aan te geven in je periodieke aangifte omzetbelasting en af te dragen aan de Belastingdienst. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Je bent een stemacteur/editor

Over de door jou verrichte diensten dient 21% (tarief 2018) omzetbelasting berekend te worden.

De berekende omzetbelasting dien je aan te geven in je periodieke aangifte omzetbelasting en af te dragen aan de Belastingdienst.

Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Je bent een buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie gevestigde uitgeverij/stemacteur/editor.

De ontvangen royalty’s worden zonder omzetbelasting aan je uitgekeerd. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verlegginsregeling wegens intracommunautaire diensten.

Deze regeling houdt in dat je als ontvanger de omzetbelasting verlegd naar Nookery of een van haar partnermaatschappijen. Op de door jou ontvangen factuur staat het omzetbelastingnummer van Nookery vermeld.

Je dient in je aangifte omzetbelasting te vermelden dat je de omzetbelasting hebt verlegd en in een aparte Listing-opgave vermeld je het bedrag en omzetbelastingnummer waarnaar je de omzetbelasting hebt verlegd. Deze aparte opgave is een wettelijke verplichting waaraan je dient te voldoen.

Afhankelijk van je lokale verplichting uit de omzetbelastingwetgeving in jouw land, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Neem hiervoor contact op met je eigen adviseur.

Je bent een buiten Nederland en buiten de Europese Unie gevestigde uitgeverij/stemacteur/editor.

De ontvangen royalty’s worden zonder omzetbelasting aan je uitgekeerd. De omzetbelasting wordt namelijk wettelijk verlegd naar Nookery waarna Nookery deze omzetbelasting voor jou afdraagt aan de Nederlandse Belastingdienst.